Skočit na obsah

Kynžvart


Zámek Kynžvart

Lázně Kynžvart

Turistické informace

Tipy na výlet

Víte že…

Víte, že Deštné v Orlických horách nabízí běžkařské tratě v délce více než 50 km? Cestou budete míjet bunkry, postavené ještě před druhou světovou válkou, a rozhledny. Z hřebenu je vidět daleko do Polska.
Zámecká knihovna

Knihovna Když po bitvě na Bílé Hoře získalo celé kynžvartské panství pět synovců trevírského kurfiřta a arcibiskupa Lothara Metternicha, odkázal jim strýček celou svou rozsáhlou knihovnu. Přestože byla její značná část během války ztracena, stala se základem kynžvartské zámecké knihovny, která dnes patří k nejvýznamnějším šlechtických knihovnám v České republice. Obsahuje přes 12 000 titulů, 160 vzácných rukopisů a 230 prvotisků, čímž se řadí mezi jednu z největších sbírek prvotisků u nás. Metternichovská knihovna obsahuje texty snad ze všech oborů lidské činnosti. Najdeme tu díla filosofická, historická, heraldická, biografická, lékařská, astronomická, botanická, numismatická, muzikologické publikace, Knihovna řadu děl antických autorů, encyklopedie, geografické atlasy, cestopisy, gramatiky, práce ekonomické, právní, církevní, chemické i ty, které se zabývají výtvarným uměním. Dalo by se říci, že každý tu nalezne, co hledá.

Mezi rukopisnými díly patří k těm nejvzácnějším zlomek Tóry z přelomu 8. a 9. století, listy zakladatele benediktinského řádu Bernarda z Clairvaux či „Utrpení sv. Vojtěcha“. Díky projektu Evropské Unie VISK dochází k postupné digitalizaci všech rukopisů tak, aby mohly být zpřístupněny veřejnosti a zároveň nedošlo k jejich nenávratnému poničení. K nejvýznamnějším exponátům mezi prvotisky bezesporu patří kosmografie Hartmanna Schedela či první tištěné vydání Aristofanovy Komedie. Součástí knihovny je i sbírka 8000 uměleckých grafických listů, zejména mědirytin, ocelorytů a litografií.