Skočit na obsah

Kynžvart


Zámek Kynžvart

Lázně Kynžvart

Turistické informace

Tipy na výlet

Víte že…

Víte, že Jizerská magistrála patří k nejoblíbenějším a nejlépe udržovaným lyžařským trasám? Vede chráněnou krajinnou oblastí i národním parkem. Cestu zpestřují rozhledny s výhledem na Jizerské hory i řada pomníčků připomínajících pytlácké přestřelky i případy umrznutí.
Židovská obec v Lázních Kynžvart

Židovská obecŽidovské osídlení v Lázních Kynžvart má bohatou a pohnutou historii. Její počátky sahají hluboko do středověku, není však bohužel známo, kdy přesně a proč Židé na Kyžvart přišli. Toto místo si ale oblíbili a se svými sousedy žili v pokoji, míru a přátelství. Ve 13. století obdrželi od krále Václava II. mosazný svícen jako výraz díku za projevovanou mu loajalitu v době, kdy řada obyvatel Chebska dávala najevo, že by se raději připojila k německému císařství. Také se traduje, že v době husitských válek ukrývali Židé v synagoze jezuity, které husité chytali, mučili a vraždili. Vděční jezuité pak údajně na oplátku na vlastní náklady zrenovovali její interiér.

Židovská obecV roce 1430 byli Židé vypovězeni z Chebu. Značná část z nich přišla do Kynžvartu a židovské obec se tak rozrostla až na téměř neuvěřitelných 180 rodin. V Lázních Kynžvart sídlil mimo jiné rabín, město bylo dokonce sídlem krajského rabinátu, pod který spadala celá oblast od Lokte, Žatce a Chebu až po Tachov. Zkázou pro židovskou obec byla třicetiletá válka. Po ní zde zbyly jen dvě (!) židovské rodiny. Ale obec se opět rozrůstala, takže v 19. století patřila k jedněm z největších v českých zemích. Po velkém požáru v roce 1871 se však počet Židů opět snižoval, v roce 1930 jich zde žilo již jen pouhých dvanáct. A tak ještě před osudnou druhou světovou válkou židovská komunita v Lázních Kynžvart v podstatě zanikla.

Židovská obecV Kynžvartu bývala velká židovská synagoga. Její stáří ani místo, kde stávala, však jako tolik jiných údajů z historie Židů na českém území chybí. Doloženy jsou jen časté opravy a renovace a má se za to, že byla podobná starobylé Pinkasově synagoze v Praze. Na okraji města, podél cesty vedoucí ke Kynžvartskému hradu, stával dnes již téměř zaniklý židovský hřbitov. Je doložen již v roce 1405, ale není vyloučeno, že je ještě starší. K nejzajímavějším židovským památkám Lázní Kynžvart však patří tzv. Židovský dům New York, který dokumentuje historii bohatých židovských kynžvartských rodin v tomto městě. Jedná se o rozlehlý patrový dům, v němž se vystřídala řada zámožných židovských obchodníků. Dcera posledního z nich, který v roce 1857 konvertoval ke katolictví, se usadila v Americe a podle ní byl dům pojmenován New York.