Kynžvart

Evropské kulturní dědictví

Dnes zavřeno

Od 1. června 2021 je státní zámek Kynžvart otevřen. Děkujeme, že dodržujete stanovené bezpečnostní pokyny při vaší návštěvě.

Zavřít

Kongres na Kynžvartě

strategické jednání diplomatických špiček o budoucnosti Evropy

V létě v roce 1840 vrcholila jedna z ponapoleonských krizí mezi evropskými státy, způsobená nejednotným postupem evropských zemí v krizi na blízkém východu. V osmanské říši povstal Muhammed Ali , egyptský místodržící, proti svému sultánovi Mehmetovi II. Situace zašla tak daleko, že osmanská strana přišla o vojsko, loďstvo i sultána. Mladý sultán Abdülmecit I. by byl vydán napospas Muhammadu Alímu, kdyby nebylo v zájmu Evropy udržet Osmanskou říši nadále kompaktní. Rozpad Osmanské říše by velmi pravděpodobně zapříčinil rozvleklý válečný konflikt mezi evropskými mocnostmi, které by bojovaly o kusy někdější bohaté říše. Kvůli tomuto riziku se nakonec evropské mocnosti - Velká Británie, Rusko, Rakousko a Prusko – postavily za sultána, nicméně Francie intervenovala více ve prospěch neúspěšného povstalce, egyptského místodržícího Muhammada Alího. Vzhledem k tomu byla Francie vynechána z následných mírových ujednání na britské půdě, kdy došlo k tzv. První londýnské konvenci. Z tohoto důvodu začala Francie zbrojit a vyhrožovat válkou v Evropě, především v německém Porýní, rodišti kancléře Metternicha. Rýnská krize byla mezi evropskými státy vnímána velmi intenzivně, proto v srpnu 1840 kancléř Metternich svolal své evropské diplomatické kolegy na své letní, čerstvě přestavěné sídlo v Kynžvartě, aby nalezli společné řešení, které by vedlo k zachování míru v Evropě.

by François Gérard, 1810

Klemens Wenzel Lothar Johann Nepomuk, 2. kníže von Metternich-Winneburg (1773–1859), od roku 1809 ministr zahraničí, 1821–1848 kancléř habsburského domu, dvora a státu.  V roce 1848 podal demisi z důvodu neudržitelné revoluční situace. Po třech letech exilu se na žádost rakouského císaře vrátil zpět. Rodové heslo: „Kraft im Recht“ – „V právu je síla.“

 

by John Partridge, 1846

Frederick James Lamb, 3. vikomt z Melbourne, (1782–1853), známý jako lord Beauvale, v letech 1839–1848 britský velvyslanec v Rakousku

hrabě Carl Ludvik Ficquelmont, rakouský velvyslanec v Rusku