Kynžvart

Evropské kulturní dědictví

Dnešní návštěvní doba

Hradozámecká noc - Den osvícenecké šlechty

Kulturní akce

Sláva knížeti! Aneb slavný příjezd knížete Františka Jiřího poprvé na zámek Kynžvart

Kostýmované prohlídky, které přiblíží život na Kynžvartském zámku v době osvícenství, v době vlády knížete Františka Jiřího. Budeme svědky diplomatických úspěchů otce a budování charakteru jeho syna, pozdějšího kancléře Rakouského císařství. Prohlídky zajistí profesionální divadelníci. Využity budou informace z dochované korespondence.

Akce probíhá v rámci tématu NPÚ ROK OSVÍCENECKÉ ŠLECHTY.

Prohlídky jsou vypsány v tyto časy:

v 14,00, 14,45 a 15,30 hodin.

Vstupenky lze zakoupit předem na pokladně zámku nebo ONLINE.