Exponát měsíce června – grafický list „Smutek“

od německého malíře a rytce Karla Köppinga, z roku 1895

Červnovým exponátem měsíce na zámku Kynžvart je Köppingova grafika Smutek, zapůjčena pro jedno z témat výstavy Západočeské galerie v Plzni „Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. Století“ ze zámeckých sbírek. Tématem je žena zatlačená patriarchální veřejností do domu, pryč od společnosti do osamění, opuštěná a zbavená identity – svoji tvář skrývá do dlaní.

 

JÁ A ONI. Jedinec a společenství v umění 19. století

Výstava Západočeské galerie v Plzni, výstavní síň „13“, Pražská 13

Autoři výstavy: Eva Bendová, Vít Vlnas

Kurátorka výstavy: Petra Kočová

Výstava pořádaná u příležitosti 41. mezioborového sympozia ke kultuře 19. Století v Plzni je zaměřena na vnímání člověka jakožto subjektu a individua ve vztahu k vnějšímu světu. Výstava JÁ A ONI. Jedinec a společenství v umění 19. století nabízí zachycení vnější reality pohledem umělce, který sdílí své niterné prožívání, osamění, své splynutí v partnerském vztahu, ale i své smutky, vnitřní démony a deprese. Ve vystavených dílech z dlouhého 19. století jsou patrné stále se opakující tendence sebezkoumání člověka ve vztahu ke společnosti, potřeba vymezení se vůči světu a hledání svého místa na světě, tedy tendence a potřeby v mnohém aktuální i pro naši současnost.

Výstava potrvá ve výstavní síni „13“ od 18. června do 26. září 2021 a je připravena ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Mezioborové sympozium, v jehož rámci je výstava pořádána, organizuje Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 

Více na:   http://www.zpc-galerie.cz/cs/ja-oni-jedinec-spolecenstvi-v-umeni-19-stoleti-1834

               http://www.zpc-galerie.cz/sites/default/files/tz_ja_a_oni._jedinec_a_spolecenstvi.pdf

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Bc. Štefan Brštiak

  • vedoucí oddělení
  • 354 691 269, 773 776 631
  • Zámek 347/, Lázně Kynžvart

Ing. Ondřej Cink

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • 354 691 269, 602 233 930
  • Zámek 347/, Lázně Kynžvart