Metternichova mineralogická sbírka na zámku Kynžvart

Programem provede Martin Bohatý, specialista na historické mineralogické sbírky ve spolupráci s Národním muzeem v Praze.

Státní zámek Kynžvart představuje historickou sbírku minerálů a hornin knížete Klemense Metternicha, o němž málokdo ví, že v mládí toužil být přírodovědcem. Teprve později se rozhodl pro diplomatickou dráhu po vzoru svého otce, knížete Františka Jiřího Metternicha.

Klemens Metternich byl vášnivým sběratelem nejen kuriozit a umění. Vedle významných sbírek sochařských, malířských a grafických děl zámek Kynžvart spravuje rozsáhlou numismatickou sbírku, knihovnu a do roku 1948 také cennou sbírku přírodnin. Tato sbírka byla založena známou osobností, chebským katem Karlem Husem, v době jeho působení v Kynžvartském zámeckém muzeu. Po ukončení druhé světové války byla mineralogická, paleontologická a také díl zoologické části v celkovém po-čtu ca 4,5 tisíce kusů převedena pod Národní muzeum v Praze, které sbírku dodnes spravuje. Díky po-chopení a ochotě tamějších pracovníků byla zajištěna část původních exponátů k obohacení prohlídkové trasy Muzeum a kabinet kuriozit.
V sobotu 11. září ve 14:00 budete mít výjimečnou příležitost k podrobnějšímu vhledu do Metternichovy mineralogické sbírky. V rámci dnů evropského dědictví proběhne mimořádná přednáška s prohlídkou věnovaná pokladům z řad minerálů a hornin z historické mineralogické sbírky. Programem provede specialista na historické a mineralogické sbírky, Martin Bohatý.

Cena vstupného je 50 Kč. Vstupenky je možné zakoupit online na stránkách zámku www.zamek-kynzvart.cz nebo na pokladně.


Těšíme se na Vás.

 

Informace:
Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. sto-letí). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa.

Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart, tel.: 602 233 930, e-mail: cink.ondrej@npu.cz
Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-kynzvart.eu

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

mineraly.jpg
JPG (749,22 KB)

Související kontakty

Bc. Štefan Brštiak

  • vedoucí oddělení
  • 354 691 269, 773 776 631
  • Zámek 347/, Lázně Kynžvart

Ing. Ondřej Cink

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • 354 691 269, 602 233 930
  • Zámek 347/, Lázně Kynžvart