VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU: Zámek Kynžvart – pacht Píseckých rybníků

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku: Zámek Kynžvart – pacht Píseckých rybníků

Účelem soutěže je výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o pachtu rybníků na adrese Kynžvartský zámecký park, Zámek 347, 354 91 Lázně Kynžvart. Všechny rybníky se nacházejí v k.ú. Lázně Kynžvart:

a) p.č. 1847, vodní plocha (Písecký rybník) o výměře 9706 m2

b) p.č. 1843, vodní plocha (Kachní rybník) o výměře 1984 m2

c) p.č. 1838, vodní plocha (Husí rybník) o výměře 2446 m2

Předpokládaný termín zahájení nájmu: 1. 11. 2022. Trvání pachtovní smlouvy: 31. 10. 2025 (celkem 36 měsíců).

Návrhy budou doručeny nejpozději dne 24. 10. 2022 do 12:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, zámek Kynžvart, Zámek 347, 354 91 Lázně Kynžvart v zalepené obálce a označeny: „NEOTEVÍRAT - Soutěž: pacht Píseckých rybníků“, a to buď poštou, kurýrem nebo osobně.

Otevírání obálek proběhne dne 24. 10. 2022 ve 13:00 hod. na zámku Kynžvart, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 27. 10. 2022.