Kynžvart

Evropské kulturní dědictví

Dnes zavřeno

Od 1. června 2021 je státní zámek Kynžvart otevřen. Děkujeme, že dodržujete stanovené bezpečnostní pokyny při vaší návštěvě.

Zavřít

Česko-bavorská spolupráce na zámku Kynžvart

Národní památkový ústav realizuje mezinárodní projekt „Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko-českém pohraničí.

Po delší „koronavirové pauze“ bylo opět možné realizovat společné česko-bavorské workshopy.


Dne 14. května 2021 se konala společná akce, která měla nosné téma „sanování historických sklepení“. Během akce se přítomní účastníci z obou stran hranice dozvěděli mnoho zajímavých informací o české projektové části (objekt bývalého pivovarského sklepa u zámku Kynžvart) i bavorské projektové části (soustava bývalých pivovarských sklepení ve Wunsiedelu). Diskutován byl historický vznik a vývoj těchto sklepení. Velice pestrý byl vývoj zejména na bavorské straně. Vznikla zde celá ulička plná sklepů. Velké zásahy probíhaly i v době druhé světové války, kdy byly některé sklepy propojeny a sloužily jako úkryt proti bombardování. Přítomní se dozvěděli zajímavé informace také o geologii a stavebně-technických řešeních. Neodmyslitelnou součástí bylo zaměření na netopýry. Bavorská strana prezentovala i moderní přístupy (stavební prvky), vhodné do novostaveb i opravovaných objektů, jež jsou vhodné jako úkryty pro netopýry (umělé štěrbiny).


Závěrečný workshop


V sobotu dne 12. června 2021 se konal poslední workshop v rámci projektu „Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko-českém pohraničí“. Tato akce měla tematické zaměření „spolupráce mezi ochranou přírody a ochranou památek“.
V rámci tohoto workshopu se přítomní dozvěděli velice zajímavé informace. Diskutovány byly konkrétní příklady a praktické zkušenosti z oblastí, kde se setkávají zájmy ochranářů a památkářů. V samotném areálu zámku Kynžvart se nejedná jen o „netopýří téma“, ale například i o soustavu rybníků, historické aleje a budoucí rekonstrukce dalších objektů (např. kovárna, mlýn, pivovar…), které v současné době také slouží jako útočiště různých živočichů (netopýrů).
Výměna zkušeností byla pro všechny přítomné velice plodná a inspirující. Je velice důležité a pozitivní, že díky i takovýto přeshraniční projekt pomáhá šířit zkušenosti, příklady dobré praxe a trendy ze zahraničí do Čech.