Kynžvart

Evropské kulturní dědictví

Dnešní návštěvní doba

Hosté zámku Kynžvart – císař Ferdinand I. Dobrotivý (1793 – 1875)

Hosté zámku Kynžvart – císař Ferdinand I. Dobrotivý (1793 – 1875)

Ferdinand I. Dobrotivý byl rakouský císař v letech 1835 –1848, král uherský a český, markrabě moravský atd. Byl syn rakouského císaře a uherského a českého krále Františka I. a Marie Terezy Neapolsko-Sicilské.

V roce 1830 byl Ferdinand v Prešpurku (dnešní Bratislavě) korunován jako Ferdinand V. uherským králem. V roce 1835 se po smrti Františka I. stal rakouským císařem a 7. září 1836 se nechal korunovat na českého krále jako Ferdinand V.

Ferdinand byl jedním z nejoblíbenějších panovníků, on sám však prakticky nevládl, protože jeho otec před smrtí fakticky složil vládu do rukou kancléře Metternicha a státní rady. Roku 1848 byl během revoluce proti své vůli odstaven od trůnu a v Arcibiskupském paláci v Olomouci abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I.

Zbytek života strávil Ferdinand se svou ženou Marií Annou v Praze. Pražané ho měli rádi, vídávali ho na dnešní Národní třídě.  Na každodenních procházkách dával dětem bonbony a chudým almužnu. Praze postupně věnoval až 450 000 zlatých. Zemřel ve věku 82 let na Pražském hradě 29. července 1875.

Roku 1835, v roce kdy se stal rakouským císařem, navštívil kancléře Metternicha na zámku Kynžvart. O jeho návštěvě se blíže dovídáme z kancléřovy osobní korespondence a z deníku jeho manželky Melanie. Dne 4. září 1835 si kancléř zapisuje: „Zajišťuji velký appartement pro Jeho Veličenstvo“. O den později již kancléř připravuje plán na stavbu velkého obelisku v zámeckém parku na památku císaře Františka I. a Ferdinanda I. Dobrotivého. Dne 10. září v sedm hodin večer přijíždí na Kynžvart z Mariánských Lázní císař Ferdinand doprovázený manželkou, ruským kancléřem Nesselrodem, paní de Brunnow a dalšími členy početného doprovodu. 12. září si kancléř zapisuje další zajímavý záznam: „Císař řekl komtesse Taaffeové, která u tabule seděla po jeho boku, že nevěří, že by kdy viděl roztomilejší místo, než Kynžvart a že se sem často ještě vrátí, až bude opět v Čechách“. Kynžvart bohužel už poté, pokud víme, nikdy nenavštívil.

Během svého pobytu se císař na zámku Kynžvart účastnil i honorárního banketu, jehož nádhernou instalaci můžete spatřit na první hlavní prohlídkové trase v „Zámeckých interiérech Metternichů“ ve velkém reprezentativním sále. Nádherné zlacené nástolní soupravy Thomire Vás ohromí nejen svou honosnou krásou ale i skutečností, že se jedná o největší sbírku v České republice.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Zdroje:

  1. Zámek Kynžvart – historie a přítomnost (Dr. Ladislav Fuks; Krajské nakladatelství v Karlových Varech 1958)
  2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Dobrotiv%C3%BD