Kynžvartská daguerrotypie na seznamu UNESCO

Movitá národní kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie bude zapsána na prestižní seznam světového kulturního dědictví UNESCO Paměť světa. Autor daroval snímek kancléři Metternichovi ještě před zveřejněním svého objevu. Snímek vznikl v roce 1839. Kynžvartská daguerrotypie se stává první UNESCO památkou na území Karlovasrkého kraje.

Seznam UNESCO v rámci registru Paměť světa obsahuje památky dokumentárního dědictví, které pro svůj celosvětový význam a ojedinělost mají patřit celému světu. Poradní výbor doporučil zapsat 78 nových památek. Jednou z nich je i Kynžvartská daguerrotypie. Daguerrotypie je nejstarším prakticky používaným fotografickým procesem, který byl vhodný pro každodenní použití a nevyžadoval extrémně dlouhé expoziční časy. Zveřejnění vynálezu daguerrotypického postupu je dodnes považováno za okamžik zrození fotografie.


Kynžvartská daguerrotypie je zátiší s motivem uměleckého ateliéru a s vlastnoručním věnováním autora kancléři Metternichovi. Kníže Metternich si vlastnoručně na zadní stranu poznamenal jako velmi významnou skutečnost, že mu Louis Jacques Mandé Daguerre (1789-1851) tuto daguerrotypii věnoval dokonce ještě před zveřejněním svého objevu. Kynžvartská daguerrotypie se stala součástní kynžvartského zámeckého muzea, jednoho z prvních veřejnosti přístupných muzeí v Evropě (1828).


Kynžvartská daguerrotypie je unikátní technickou památkou a má statut národní kulturní památky. Vznikla v roce 1839 a mezi nejstaršími dochovanými exempláři patří k nejzachovalejším. Na rozdíl od ostatních daguerrotypií si uchovala původní adjustaci. Je velmi cenným dokladem vývoje fotografických postupů - její původ, historie i autentičnost je dobře známá a nezpochybnitelná.


Na zámku Kynžvart se připravuje nová expozice s pracovním názvem „Klenotnice Metternichů“, v níž by měly být vystaveny některé z nejcennějších pokladů ze sbírek zámku Kynžvart. Důvodem vzniku nové expozice je, že mnohé ze vzácných artefaktů nemohou být z důvodu ochrany, bezpečnosti a klimatických podmínek prezentovány v rámci běžných návštěvních okruhů a jsou uloženy v depozitářích nebo zapůjčeny jiným institucím. Kynžvartská daguerrotypie nepochybně patří mezi nejcennější poklady Metternichovy kynžvartské sbírky uměleckých děl, rukopisů, vzácných knih, mincí a kuriozit. Svou hodnotou se daguerotypie řadí po bok nejvýznamnějším dílům sbírky, jako je soubor oltářních obrazů Bernarda Strigela, nejstarší rukopis – zlomek pěti knih Mojžíšových z konce 8. století, nebo antická numizmatická kolekce.


Dnes je Kynžvartská daguerrotypie zapůjčena do expozice Národního technického muzea v Praze. Zde je veřejnosti přístupná v rámci expozice s názvem Fotografický ateliér. Na přípravě nominace Kynžvartské daguerotypie za památku UNESCO se podílelo jak Národní technické muzeum v Praze, tak Národní památkový ústav.


Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 275 hektary mezi největší v České republice a jeho část má statut národní kulturní památky. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Dobrotivého. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí nejvýznamnější egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se svoji sbírkou rukopisů (nejstarší dílo pochází z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit.


Více informací a kontakty:
Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart
Tel.: 602 233 930, e-mail: cink.ondrej@npu.cz
Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-kynzvart.eu

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Kynzvart_TZ_2017_UNESCO.PDF PDF (1 020,83 KB)

Související kontakty

Ing. Ondřej Cink

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 602 233 930
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Zámek 347/, Lázně Kynžvart