Sláva knížeti! Den s Františkem Jiřím Metternichem na zámku Kynžvart

Osobnost prvního knížete rodu, Františka Jiřího Metternicha představí v odlehčené formě Divadelní prohlídky.

Kostýmované prohlídky přiblíží život na Kynžvartském zámku v době osvícenství, v době vlády knížete Františka Jiřího. Budeme svědky diplomatických úspěchů otce a budování charakteru jeho syna, pozdějšího kancléře Rakouského císařství. Prohlídky zajistí profesionální divadelníci. Využity budou informace z dochované korespondence rodiny Metternichů. Jednotlivé prohlídky začínají v časech: 13,00; 15,00 a 16,00 hodin.

Cena vstupného: 160 Kč/plné a 130 Kč/snížené.

Vstupenky je možné zakoupit online na stránkách zámku www.zamek-kynzvart.cz nebo na pokladně.

Přednáška: Unikátní sbírka řádů a vyznamenání rodu Metternichů

Jedinečnou sbírku řádů a vyznamenání rodu Metternichů objevíte s odborníkem Jakubem Anderlem, kurátorem sbírky medailí, řádů a vyznamenání z Národního muzea v Praze při přednášce o životě a diplomatických úspěších knížete Františka Jiřího Metternicha. Prezentovány budou originály, které běžně nejsou k vidění. Vystavení vyznamenání a řádů proběhne pouze tento den. Přednáška začíná ve 14,00 hodin.

Cena vstupného: 50 Kč

Vstupenky je možné zakoupit online na stránkách zámku www.zamek-kynzvart.cz nebo na pokladně.

 

Exponát měsíce září – Rytířská hvězda královského Řádu obojí Sicílie

Jedním ze zajímavých příkladů vyznamenání z kynžvartských sbírek je Rytířská hvězda královského Řádu obojí Sicílie.

 

Rytířská hvězda královského Řádu obojí Sicílie, který založil 24. února 1808 Napoleonův starší bratr Joseph Bonaparte (1768 – 1844), vládnoucí v království neapolském a obojí Sicílie, je jedním z mnoha unikátních vyznamenání, které se v bohatých sbírkách státního zámku Kynžvart nacházejí.

Pro řádový klenot byla zvolena zlatá, červeně smaltovaná pěticípá hvězdice, jejíž hroty jsou zakončeny kuličkami. Střed tvoří kruhový medailon, na jehož líci byl položen triskelion (trinacria), tzv. trojnožka, tradiční znak Sicílie, s opisem kolem středu ve světlemodrém mezikruží JOSEPH NAPOLEO SICILIARVM REX INSTITVIT, v překladu Joseph Napoleon, sicilský král, zavedl. Na rubu byl položen tradiční heraldický znak města Neapole, vzpínající se kůň, s opisem PRO RENOVATA PATRIA, v překl. Za obnovenou vlast. Mezi horními cípy hvězdice je umístěn francouzský císařský orel s rozpjatými křídly; v převýšení klenotu je pak francouzská císařská koruna Karla I. Velikého.

Mnohé další významné a nepochybně zajímavé medaile, řády a vyznamenání z kynžvartských zámeckých sbírek bude možné spatřit pouze výjimečně tuto sobotu 25. září na přednášce odborníka z Národního muzea Jakuba Anderleho, která bude začínat ve 14,00 hodin během akce Sláva knížeti! Den s Františkem Jiří na zámku Kynžvart probíhá v rámci Roku osvícenecké šlechty.

Informace:

Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa.

 

Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart, tel.: 602 233 930, e-mail: cink.ondrej@npu.cz

Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-kynzvart.cz

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Bc. Štefan Brštiak

  • vedoucí oddělení
  • 354 691 269, 773 776 631
  • Zámek 347/, Lázně Kynžvart

Ing. Ondřej Cink

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • 354 691 269, 602 233 930
  • Zámek 347/, Lázně Kynžvart