Kynžvartská daguerrotypie

 jediná movitá památka UNESCO Karlovarského kraje

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2459113-kynzvartska-daguerrotypie-fotograficky-unikat-na-seznamu-unesco


Daguerrotypie

Daguerrotypie je první v praxi používaná fotografická technika. Jedná se tedy o předchůdce klasických fotografií a zároveň technický poklad. Nese jméno svého tvůrce Louise Jacquese Mandé Daguerra (1787–1851), francouzského malíře a vědce. Jako první úspěšný fotografický proces v historii fotografie byla 7. ledna 1839 představena na setkání Académie des sciences v Paříži.

Při daguerrotypování je nejdůležitější vysoce vyleštěná kovová deska. Nejčastěji se jedná o měděnou desku s tenkou vrstvou stříbra. Oproti fotografickému papíru tedy není daguerrotypie ohebná a pružná. Výjimečnost této techniky spočívá v dokonalém prokreslení obrazu, kterou dobový tisk popsal jako: "Přesné, ostré a detailní". Nejen ostrost, ale též bohatství detailů vyvolávalo v divácích dojem, že hledí na scény, které skutečně existují. Potřeba skutečnost vidět a požadavek zobrazit ji byly nejsilnější v zemích znatelně ovlivněných průmyslovou revolucí.


Kynžvartská daguerrotypie

Oceněná památka zobrazuje "umělcův ateliér" a je významná hned z několika hledisek. Je to jedna ze zcela prvních daguerrotypií. Dále byla osobně věnována Luisem Daguerrem kancléři Metternichovi roku 1839 ještě před zveřejněním patentu, jak se dočteme v dedikaci na zadní straně pasparty, což potvrzuje také dochovaná korespondence.

V současnosti je tento poklad majetkem státu, od roku 2006 se statutem národní kulturní památky, veden v mobiliárním fondu státního zámku Kynžvart.


Památka UNESCO Paměť světa

​​Kynžvartská daguerrotypie se dostala na prestižní seznam světového kulturního dědictví UNESCO Paměť světa. Ministr kultury Ilja Šmíd 5. dubna 2018 v Nostickém paláci předal zástupcům institucí, které nominace připravily, certifikáty potvrzující jejich zápis.

Nominaci Kynžvartské daguerrotypie připravilo Národní technické muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Zápisem do mezinárodního registru Paměť světa odborné společenství stvrdilo význam každé z nominovaných položek. Dnes je Kynžvartská daguerrotypie k vidění v expozici Národního technického muzea v Praze, kde je dlouhodobě zapůjčena. Správa státního zámku Kynžvart chystá v příštích letech zcela novou expozici, kde bude tento technický poklad vystaven.


Poděkování za podporu Karlovarskému kraji

Národní památkový ústav získal v roce 2018 dotaci od Karlovarského kraje na pořízení projektové dokumentace nové expozice Kynžvartské daguerrotypie. Za tuto účinnou podporu velmi děkujeme, neboť umožnila realizaci dokumentace expozice, která bude prezentovat unescovou památku moderně a kvalitně v kontextu výjimečných metternichovských uměleckých sbírek. Památka bude představena z různých úhlů, především: mezinárodní význam památky, vývoj snah lidstva zachytit obraz/odraz svého okolí, význam pro technologický vývoj klasické fotografie, autenticita předmětu, příběh zrodu a cesty dějinami až do Kynžvartu, kontext a význam kynžvartských sbírek a integrující potenciál knížete Metternicha. Cílem je vytvoření moderní expozice mezinárodně významné památky na zámku Kynžvart o rozloze téměř 700 m2.