Oznámení za účelem zjištění zájmu o pronájem prostor sloužících k podnikání

Správa zámku Kynžvart vyzývá k projevení zájmu o celoroční pronájem prostor sloužících výlučně k provozování kavárny/ cukrárny /občerstvení pro návštěvníky zámku Kynžvart.

Správa zámku Kynžvart vyzývá k projevení zájmu o celoroční pronájem prostor sloužících výlučně k provozování kavárny/ cukrárny /občerstvení pro návštěvníky zámku Kynžvart.

V případě zájmu minimálně dvou a více zájemců bude vyhlášena veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku. Soutěž bude obsahovat podrobné podmínky na vybavení provozovny, nabízený sortiment, cenovou politiku a provozní dobu.

Předmětem pronájmu jsou prostory v přízemí hlavní zámecké budovy st.p.č. 258, k.ú. Lázně Kynžvart: 

- místnost číslo 0-35 v 1.NP o podlahové ploše 59 m2 (pro účely přípravy a prodeje produktů)

- místnost číslo 0-34a v 1.NP o podlahové ploše 6 m2 (pro skladové účely)

- místnost číslo 0-34b v 1.NP o podlahové ploše 3 m2 (pro skladové účely)

- prostor přiléhající k západní bráně 1.NP o rozloze 30 m2 (pro účely provozovny - letní zahrádka)

 

Pronájem prostor bude v případě vyhlášení veřejné obchodní soutěže uzavřen na délku 3 let.

 

Předběžný zájem o pronájem je možné projevit do 30. 11. 2023 zasláním odpovědi na adresu: cink.ondrej@npu.cz

 

Na zámku Kynžvart dne 3. 11. 2023

Ing. Ondřej Cink v.r.

kastelán SZ Kynžvart