Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko-českém pohraničí

Cílem a obsahem projektu je posílení biodiverzity netopýrů ve společném dotačním území prostřednictvím obnovy a dalšího rozvoje tří historických parků a jejich okolí jako nadregionálních životních prostorů s letními a zimními stanovišti evropských ohrožených druhů netopýrů. V rámci projektu bude na bavorské straně ve Wunsiedelu optimalizován letní životní prostor v nejstarším bavorském měšťanském parku Katharinenberg (ca. 25 ha s okolím) a sanováno 11 (nacházejících se v majetku města) z 51 bývalých pivovarských a skladovacích sklepů jako netopýří zimoviště. Kellergasse se svými 51 sklepy představuje největší sklepní ulici v Bavorsku a vedle Plassenburgu v Kulmbachu největší zimoviště netopýrů vytvořené rukama člověka v severním Bavorsku. Na české straně leží těžiště projektu v zachování a obnově (péče o stromy, výsadba nových listnatých stromů, aj.) historického anglického parku zámku Kynžvart s velikostí ca. 246,6 hektarů a v sanaci velkého bývalého pivovarského sklepa jako zimoviště netopýrů. Další opatření proběhnou také v parku (ca 1,7 ha) hradu a zámku Bečov nad Teplou v srdci Slavkovského lesa (výsadba zeleně, budky pro netopýry). Opatření podpoří životní prostory netopýrů v severo-jižním (Durynský les – Hornofalcký les/Český les) a západo-východním (Smrčiny – Slavkovský les) koridoru. Očekávaná přidaná hodnota pro dotační území spočívá ve střednědobém nárůstu, resp. novému usazení netopýřích populací v příslušných regionech, také prostřednictvím obnovy našeho společného kulturního dědictví. Vedle sanování a zhodnocování jsou plánována rovněž společná přeshraniční mapování netopýrů, jakož i workshopy s odborníky z Bavorska a Česka. Zámek Bečov spolupracuje s Univerzitou Karlovou v Praze. Studenti budou zapojeni do projektu (pedagogická témata ke společné přírodě a kultuře). Zachování zimovišť netopýrů a zhodnocení tří historických parků pro letní stanoviště umožní také toto společné přírodní a kulturní dědictví zužitkovat a oživit pro lidi. Vedle institucí a svazů ochrany přírody a ekologických zájemců má být oslovena také široká veřejnost i návštěvníci regionu. Větší skupiny návštěvníků se generují na Katharinenbergu z návštěvníků zde sídlícího ekologického vzdělávacího zařízení (ca. 700 ročně), zemské myslivecké školy (6 000 ročně), parku dravců (20 000 ročně) a z mládežnické ubytovny (ca. 20 000 přenocování). Zámek Kynžvart má ca. 41 000 návštěvníků a zámek Bečov ca. 75 000 návštěvníků ročně. V rámci projektu budou také vyhotoveny vzdělávací materiály (informační tabule, letáky, web, QR kódy, aplikace, elektronický průvodce aj.). Společná sanace a zhodnocení příslušných sklepních a parkových prostor prostřednictvím projektu EÚS podpoří srůstání regionů v bavorsko-českém pohraničí.V roce 2019 pokračuje česko-bavorský projekt „Podpora biodiverzity netopýrů
v bavorsko-českém pohraničí“, který je spolufinancován z programu přeshraniční
spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020.
V rámci projektu proběhla v sobotu dne 8. června 2019 poznávací cesta do
bavorského příhraničí. Zástupci českého nositele projektu a studenti kooperující VŠ
navštívili partnerské město Wunsiedel. Zástupci bavorských partnerů prezentovali jak
zimoviště (bývalé pivovarské sklepy), tak letní stanoviště (lesopark Katharinenberg).
Všichni účastníci se dozvěděli mnoho zajímavých souvislostí i ve vztahu
k bavorským Smrčinám (přírodní a kulturní dědictví).
V neděli dne 9. června 2019 se na zámku Kynžvart konal česko-bavorský workshop.
Vzhledem k vybranému tématu „netopýři a související plochy fauny a flóry“ byla
akce realizována právě tento víkend, kdy se zámek zapojil i do iniciativy „víkend
otevřených zahrad“. Pod záštitou NPÚ vznikla i v České republice tradice
zpřístupňování běžně nepřístupných zahrad, realizace různých workshopů, přednášek
a prohlídek. Akce byla zaměřena na odbornou i laickou veřejnost. Konaly se besedy
s odborníky i komentované prohlídky rozsáhlého areálu státního zámku Kynžvart.
Účastníci akce se dozvěděli celou řadu pestrých informací o zahradním umění,
zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. Veřejnosti byl
prezentován projekt, jeho aktivity a související obory (zahradnictví, krajinářství).
Další společná akce zaměřená na život netopýrů je plánována na sobotu 24. srpna
2019.

Zástupci projektových partnerů při návštěvě bývalých pivovarských sklepení

(zimovišť netopýrů) ve Wunsiedelu

Komentované prohlídky v areálu zámku Kynžvart

Zapsal: Mgr. Richard Štěpánovský
Projektový manažer
Zástupci projektových partnerů při návštěvě bývalých pivovarských sklepení
(zimovišť netopýrů) ve Wunsiedelu
Komentované prohlídky v areálu zámku Kynžvart