Našla se nejstarší fotografie kynžvartského zámku

PhDr. Miloš Říha, 2005

Před rokem 2000 bylo skutečně velmi obtížné sehnat trochu slušnější fotografii zámku Kynžvart. Reprodukovaly se jen stále stejné historické záběry z počátku 70. let a použitelný archivní barevný diapozitiv by se určitě vyvažoval zlatem. Zoufalý fotograf, toužící po své vlastní aktuální fotografii, musel zaujmout pozici pěkně v milosrdné vzdálenosti dobrých 150-200 m, odkud nebyla vidět rozpadající se fasáda objektu a chybějící okna přitom ještě pracně vykrýval větvemi v popředí. Novodobá obnova zámku byla dokončena v létě roku 2000. Po mnoha letech se tak tento evropský kulturní klenot opět zaskvěl v plné kráse. Od té doby patří jeho průčelí snad k nejznámějším motivům karlovarského regionu. Najdeme ho na pohlednicích, v domácích i zahraničních obrazových publikacích a dokonce i na směrových informačních tabulích silnice první třídy. Fotografií zámku už existuje obrovské množství, ale jen jedna jediná fotografie se může pochlubit tím, že byla zaručeně první. Při přípravě scénáře výstavy "Kabinet kuriozit - Muzeum příběhů" znovu po letech zpracováváme všechny zámecké sbírky. Přitom před několika týdny přišel na řadu docela nenápadný exponát, popsaný jako "veduta". Tak se obvykle označuje malířský nebo grafický pohled na město či krajinu. V našem případě se však jedná o stranově převrácenou daguerrotypii nádvoří a průčelí zámku z roku 1839 (!).


Historie zaznamenává nejstarší historický záběr - pohled na střechy v Châlon-sur-Saône, který roku 1827 pořídil Joseph Nicephore Niepce (1765-1833). Po roce 1829 s Niepcem spolupracoval francouzský objevitel Louis Jaques Mandé Daguerre (1787-1851). Ten zveřejnil svou technologii stabilizace trvalého pozitivního obrazu na citlivé vrstvě jodidu stříbrného 19. srpna 1839. Ještě předtím osobně věnoval rakouskému státnímu kancléři Metternichovi známou kynžvartskou daguerrotypii s motivem uměleckého ateliéru a svým vlastnoručním věnováním. Kancléř Metternich si byl vědom výlučnosti tohoto vzácného daru. Na zadní stranu daguerrotypie si sám tužkou poznamenal jako velmi významnou skutečnost, že mu ji Daguerre věnoval ještě před zveřejněním svého objevu.

Fotografie kynžvartského zámku, pořízená přímo z originální daguerrotypie, odpovídá na překvapivě mnoho dosud nezodpovězených otázek. Především je patrné, že byl záběr pořízen v době výstavby, resp. přestavby zámku. Na snímku je už letopočet 1839 pod velkým zlaceným erbem Metternichů na průčelí pod mohutným tympanonem a tím je také datována nejstarší fotografie. Tato daguerrotypie tak zřejmě patří mezi vůbec nejstarší pokusné "světelné obrazy", zachycující exteriéry objektu. Nedokončený plot nádvoří zatím vyznačují jen první čtyři osazené kamenné sloupy. Chybí litinová mříž plotu, uzavírající čestný dvůr. Především však na první pohled upoutá ještě chybějící litinová fontána z metternichových plaských hutí.

Stavební plány Metternichovy přestavby starého barokního zámku ve stylu vídeňského klasicismu byly připravené už v roce 1820. Severní křídlo s kaplí, novou zámeckou knihovnou a kabinetem kuriozit bylo dokončeno roku 1828. O pět let později byl dokončen interiér kaple a 26. července 1833 se tu sloužila první mše svatá. 10. září 1835 přijel na zámek nový rakouský císař Ferdinand s manželkou, ruským kancléřem hrabětem Nesselrodem a celým doprovodem. Byli to první hosté v nově dokončených hostinských pokojích v patře jižního zámeckého křídla. Císař tu pobyl celé tři dny. Při té příležitosti byl na "Františkově hoře" v zámeckém parku vybudován patnáctimetrový granitový obelisk. Dnes je Františkův monument obklopen vzrostlými stromy, ale tehdy prý byl odtud ze vzdálenosti 700 m docela pěkný výhled na zámek. Vidíme, že na objevené daguerrotypii z roku 1839 vyčnívá nad střechou celý obelisk i s rakouskou orlicí na vrcholu. Další čtyři roky pak trvaly poslední dokončovací práce na nádvoří zámku, v zámeckém parku a také na ostatních budovách v zámeckém areálu. V duté kouli nad věží zámecké kaple se před 30 lety našel zápis stavebních mistrů o dokončení všech prací v roce 1839. Dnes tedy máme k dispozici i autentickou fotografii, jak to vlastně tehdy na zámku vypadalo.

 

zpět na o zámku