Kynžvart

Evropské kulturní dědictví

Dnešní návštěvní doba

INFORMACE K NÁVŠTĚVNICKÉ SEZÓNĚ 2020

Zámek Kynžvart památkou s mezinárodním statusem, nejbližší a nejvýznamnějších akce, výstavní projekty a další činnosti.

Zámek Kynžvart památkou s mezinárodním statusem

Začátkem roku 2020 obdržel zámek Kynžvart prestižní ocenění v podobě označení Evropské dědictví. Evropská komise vyzdvihla význam zámku Kynžvart v procesu integrace Evropy jako důležitého místa diplomatických setkání v 1. polovině 19. století a akcentovala také dnešní úlohu zámku jako živého centra vzdělávání a propagátora myšlenky evropské integrace.

Zařazením zámku Kynžvart do rodiny významných evropských památek byla potvrzena kvalita hodnot, která tato památka představuje v evropské historii. Zámek Kynžvart patří v České republice mezi nejvýznamnější národní kulturní památky s mezinárodním přesahem. Vedle současného ocenění památkou Evropského dědictví byla část jeho sbírek, konkrétně Kynžvartská daguerrotypie, v roce 2017 zapsána na seznam UNESCO Paměť světa a v roce 2001 získal zámek cenu EUROPA NOSTRA.

Ocenění je nejen potvrzením, že dosavadní práce se daří, ale i nábojem v ní pokračovat. Kulturní dědictví je excerpcí naší kultury a my se snažíme jeho potenciál rozvíjet a zprostředkovávat veřejnosti. Cílem je pomoci lidem v dnešní uspěchané době zasadit své životy do souvislostí, historického kontextu a podporovat v nich vlastní reflexy. Prostředkem jsou různé aktivity, od provádění v autentických interiérech zámku, přes různé výstavní projekty až po různorodé kulturní a třeba i sportovní akce.  

Co nás v tomto roce čeká? Správa zámku Kynžvart připravila řadu zajímavých akcí, nicméně mnohé musely být zrušeny nebo byl významně omezen jejich rozsah. Jejich výčet naleznete na webových stránkách zámku Kynžvart: www.zamek-kynzvart.cz a samozřejmě Vás budeme průběžně seznamovat s podrobným programem.

Nejbližší a nejvýznamnějších akce:

13. června – Zámecké slavnosti na nádvoří zámku. Součástí je tradiční jarmark zaměřený na řemeslné výrobky. Program obvyklý v předchozích létech byl redukován a přizpůsoben tak, aby byla naplněna aniticovidová opatření. Z tohoto důvodu zazní pouze reprodukovaná hudba. Pro děti je připraven speciální program v podobě pohádkové "Cesty kolem světa" zámeckým parkem od 13:00 do 17:00 hodin. Trasa, na níž budou děti na jednotlivých zastaveních plnit úkoly, povede v blízkém okolí zámku s pohádkovými bytostmi. Děti také budou moci využít tvořivé dílničky. Z důvodu zajištění řízeného provozu je nutná předchozí rezervace na stránkách: https://www.veldo.cz/. Od 15:00 bude sloužena mše svatá v zámecké kapli u příležitosti svátku patrona zasvěcení sv. Antonína z Padovy. Vstup na nádvoří i na mši zdarma. Po celý den budou také přístupné oba základní okruhy zámku: Zámecké interiéry knížat Metternichů a Zámecké muzeum a slavný kabinet kuriozit.

4. července Speciální prohlídka parku - bude možné nahlédnout pod pokličku práce krajinného architekta a získat tak představu, jak probíhá péče o zámecký park v současnosti. Navíc návštěvníci získají detailní informace o dějinách našeho parku. Tematickou prohlídku povede Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., přední česká specialistka na historické parky.

11. července Oscar Wilde: Strašidlo Cantervillské – přijďte se podívat, jaké strašidlo se usídlilo na zámku Kynžvart. Představení divadelní komedie se odehraje přímo na nádvoří zámku v podání populárních herců Báry Štěpánové a Martina Zounara.

18. července a 15. srpna Zlacené stolní soupravy - speciální tematické prohlídky, během nichž se návštěvníci naučně populární formou dozví mnohé z teorie, ale hlavně z praxe stolování a etikety u stolu v historii. Centrem pozornosti budou plně instalované zlacené stolní soupravy, tzv. nástolníky vyrobené francouzskou firmou Thomire. Oproti předchozím letům se podařilo obohatit expozici nástolníků o jeden velmi cenný kus, který dosud nebyl vystaven. Kvalita a rozsah dochovaných kompletů je, pokud je nám známo, největší a nejcennější na území České republiky. Prohlídky povede PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., přední český odborník na toto téma a autor mnoha knih.

25. července a 31. srpna Hostem u knížete Metternicha II - letní noční procházky kynžvartským zámkem při svíčkách. Jde o speciální komponovaný program, který volně navazuje na loňskou úspěšnou akci. V letošním roce musel být program pozměněn, byla vypuštěna ochutnávka speciálních kanapek a přípitek sektem. Letošní účastníci se na chvíli dostanou do role zvláštních návštěvníků, kteří navštíví knížete Metternicha v jeho paláci ve Vídni. Pozvání přijala rovněž Kateřina Vilemína Zaháňská, paní kněžna z Babičky Boženy Němcové. Návštěvníci se například dozví, zda se kníže Metternich znal se skladatelem Ludwigem van Beethovenem.

22. srpna Senzační proces po smrti hraběte Valdštejna z Duchcova – Kostýmované prohlídky propojují dva zámky spojené s životem a smrtí manželského páru Jiřího Viléma Valdštejna a Antonie Pascaliny Metternichové, a to zámky Duchcov a Kynžvart. Námětem divadelních prohlídek je soudní proces o majetek, jenž proběhl po smrti hraběte Valdštejna v roce 1890 a dobovým tiskem byl podrobně zdokumentován. Akce je součástí projektu NPÚ s názvem Valdštejnové – lvi ve službách císařů (z cyklu Po stopách šlechtických rodů).

19. září Mineralogická sbírka knížete Metternicha v rámci Dnů evropského dědictví – přednáška odborníka z Národního muzea v Praze. Tématem bude kynžvartská mineralogická sbírka, která byla po zestátnění odvezena do Národního muzea. Část sbírky nám byla v loňském roce dočasně zapůjčena a je dosud prezentována v původních skříních. Sbírka dokumentuje vášeň knížete pro přírodní vědy.  

14. listopadu Doba Albrechta z Valdštejna na Chebsku - zámek Kynžvart bude hostit odborné kolokvium na téma osobnosti Albrechta z Valdštejna, jeho současníka Lothara I. z Metternichu i podoby kynžvartského sídla a hospodářské správy Kynžvartu v 17. století.

12. prosince Advent na zámku – na návštěvníky budou čekat vánočně vyzdobené sály a salonky. Prohlídky budou zaměřeny na vánoční a adventní zvyky a pověsti. Interiéry budou naplněny vůněmi františků, jablíček, citrusů a skořice, vůněmi, které k Vánocům patří. V zámecké kapli zazní adventní koncert.

V letošní sezóně je zámek zapojen do několika výstavních projektů:

25. května do 30. října KOMA 2019 – celosezónní výstava představí výběr děl zaměřených na komiksovou tvorbu.

6. června do 19. července  METTER(M)NICH – výstava představuje současný stav poznání o budově a životě v bývalé opatské rezidenci a zámku Plasy, které v druhé polovině 19. století intenzivně obýval manželský pár Richarda a Paulíny Metternichových. Richard Metternich byl po vzoru svého otce diplomatem ve službách habsburského panovníka. Paulína Metternichová tvořila středobod tehdejšího společenského života na habsburském dvoře. Cílem výstavy METTER(M)NICH je rovněž dovyprávění příběhu šlechtické rodiny Metternichů a vybavení jejich interiérů do současnosti s akcentem na osudné roky 1945 a 1948.

8. srpna do 8. října Vzdělaný čtenář – výstava představí výjimečné knižní exempláře, nejen z kynžvartských sbírek. Poznámky a komentáře, jež zanechali čtenáři v knihách před staletími i v době nedávné, představují pestrou mozaiku odrážející proměny lidské mentality v čase. Výstava “Vzdělaný čtenář” přibližuje tento fenomén knižní kultury a dějin čtenářství prostřednictvím několika desítek knih, v nichž zanechali své záznamy, poznámky a kresby čtenáři posledních pěti století. Záznamy a značky na stránkách knihy představují životopis a cestovní pas, v němž razítka, podpisy a poznámky vymezují etapy jejího životního běhu a trasu cest, které urazila. Výstava je výstupem výzkumného projektu, na kterém se podílejí specialisté z Národního památkového ústavu, Národního muzea a Národní knihovny.

10. prosince 2020 do 31. ledna 2021 Kancléř Metternich a jeho vize míru – mezinárodní putovní výstava představí osobnost, význam a odkaz díla kancléře Metternicha pro současnou dobu. Výstava bude umístěna v Centru Bavorsko české spolupráce v Schönsee v Německu. V období trvání výstavy se uskuteční přednáška historika specializujícího se na téma doby kancléře Metternicha.

Další činnosti:

Zámek Kynžvart patří mezi nejrozsáhlejší památkové areály ve správě Národního památkového ústavu. A to jak rozlohou (245 ha), tak bohatými sbírkami. Správa zámku se proto vedle zajištění návštěvnického provozu a realizace kulturních aktivit podílí na dalších projektech, které by měly přinést zlepšení stavu památky. 

Jedním z významných počinů byla příprava a podání žádosti o dotaci na revitalizaci tzv. čajového okrsku, jedné dosud zanedbané části areálu v blízkém okolí zámku. Příprava žádosti trvala 4 měsíce a v rámci zpracování projektu se podařilo navázat spolupráci s norskou univerzitou coby partnerem projektu. Cílem je nejen fyzická obnova kulturní památky, ale i položení základu aktivní občanské společnosti v našem mikroregionu.

V letošním roce by měl být ukončen již dva roky trvající přeshraniční projekt s názvem Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko českém pohraničí. Cílem projektu je zlepšení biodiverzity přírodního prostředí pro netopýry v areálu zámeckého parku v Kynžvartu a hradním parku v Bečově. Partnerem na německé straně je město Wunsiedel.

Mezi nejdůležitější projekty patří příprava expozice Kynžvartské daguerrotypie. Expozice má vzniknout v přízemí jižního křídla zámku. Správa zámku zpracovala žádost o dotaci, v této chvíli probíhá oponentní řízení, bude-li úspěšné, žádost bude následně podána na Ministerstvo kultury.

Malá rekapitulace: Kynžvartská daguerrotypie je movitá národní kulturní památka, která byla zapsána do seznamu památek UNESCO. V současnosti je zapůjčena do Národního technického muzea, do doby, než na zámku Kynžvart bude připravena nová expozice. Po technické stránce jsou daguerrotypie velmi citlivým materiálem a vyžadují speciální režim uchovávání, zvláště pokud mají být součástí stálé expozice. Národní památkový ústav obdržel dotaci od Karlovarského kraje na zpracování projektové dokumentace nové expozice.

Na podzim tohoto roku by mělo být dokončeno restaurování cenného kodexu z 12. století. Restaurování probíhá po etapách již tři roky a jde o velmi náročnou restaurátorskou akci. Finančně se na akci podílejí i soukromí donátoři, jmenovitě anglická nezisková organizace The Friends of Czech Heritage. Kodex se skládá ze čtyř částí, sedmi kapitol, a je psán třemi písaři. Věnuje se logice, fyzice, básnictví a církevní právu. Je psán na pergamenu, pravděpodobně z kozí nebo ovčí kůže. Po ukončení restaurování bude uspořádána prezentace pro veřejnost.

Palčivým problémem v současné době, kterému se správa zámku věnuje, je odstraňování následků kůrovcové kalamity. Jde o celorepublikový fenomén, ale smrkové porosty v zámeckém parku byly napadeny téměř ve sto procentech. V některých částech to z hlediska historického není tragédie, neboť mnohé části byly zalesněny v pozdějších desetiletích nevhodně a z pohledu rehabilitace parku jsou vhodné k odstranění. Těžba suchých a napadených stromů je však pouze první fází, následovat by měl úklid porostu a jeho úprava k finální podobě – někde půjde o novou výsadbu, jinde o navrácení louky. Rozsah zásahu a jeho naléhavost přesahuje kapacity zaměstnanců správy objektu i provozního rozpočtu.

 

Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice a jeho část má statut národní kulturní památky. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se svoji sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka tzv. Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa. Od roku 2020 je zařazena na seznam Evropské dědictví.  

 

Kontakt a více informací

Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart

Tel.: 602 233 930, e-mail: cink.ondrej@npu.cz

Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-kynzvart.eu