Kynžvart

Evropské kulturní dědictví

Dnešní návštěvní doba

Od 1. června 2021 je státní zámek Kynžvart otevřen. Děkujeme, že dodržujete stanovené bezpečnostní pokyny při vaší návštěvě.

Zavřít

Zámek Kynžvart získal ocenění za přívětivost k hendikepovaným

Zámek Kynžvart získal cenu Adolfa Heyduka pro památku nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným za rok 2020

Jednou z velice pozitivních zpráv letošního jara je, že státní zámek Kynžvart získal cenu Adolfa Heyduka pro památku, technickou památku či geologickou lokalitu nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným za rok 2020 v kategorii Národní kulturní památky a památky UNESCO za prohlídkový okruh Bezbariérový zámek.


Tento speciální okruh nabízí možnost kratší nenáročné 30 minutové prohlídky zámeckých interiérů. Trasa je přístupná výtahem a je plně bezbariérová a proto vhodná pro hendikepované návštěvníky. Bezbariérově přístupné jsou i další prohlídkové trasy. Zámecké interiéry Metternichů i Muzeum a kabinet kuriozit splňují rovněž přístupnost pro hendikepované, pouze jsou časově náročnější. V brzké době připravuje správa zámku další exkluzivní okruh, v němž hlavním exponátem bude první památka UNESCO v Karlovarském kraji, Kynžvartská daguerrotypie. Krom toho, že tato trasa nabídne ke shlédnutí velmi zajímavé historické lahůdky a umělecké skvosty, bude také bez bariér a bude ji moci navštívit každý návštěvník.


Národní památkový ústav ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR připravuje Den hendikepovaných na kulturních památkách. V loňském roce se tato akce bohužel z pandemických důvodů nekonala, ale letos je již v přípravách. Průvodci vytváří přizpůsobený program v prohlídkách pro návštěvníky s různými hendikepy, kteří mají své specifické potřeby při objevování kulturního dědictví. Těmto návštěvníkům tak umožní v maximální možné míře stejný zážitek, jako lidem bez hendikepu.


Pracovníci zámku Kynžvart mají velkou radost ze získání tohoto významného ocenění a děkují návštěvníkům za hlasy v anketě.


Cenu vyhlašuje mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Památkovou komorou ČR a Geoparkem Český ráj o. p. s. Záštitu nad tímto konáním převzala stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.
Veřejnost může na webových stránkách http://www.hugonacestach.info nominovat kulturní památky, geologické lokality, technické památky či malá muzea zaměřená na industriální či technické dědictví, které či která, jsou podle jejího mínění nejvíce přátelská ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům.

 

Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším předstapvitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. sto-letí). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka Kyn-žvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa.

 

Kontak pro více informací:

Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart, tel.: 602 233 930, e-mail: cink.ondrej@npu.cz
Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-kynzvart.cz